Algemene ledenvergadering op maandag 25 september a.s.

Het bestuur van de v.v. S.D.S.’55 nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op MAANDAG 25 SEPTEMBER 2017

Aanvang: 20.30 uur in ons clubhuis op Sportpark De Beek te Wekerom.

De stukken voor de vergadering:

Agenda

Notulen ALV september 2016

Jaarverslag 2016-2017

Jeugdverslag 2016-2017