Algemene Ledenvergadering SDS ’55 (update)

Maandag 4 oktober 2021 

Aanvang:
20.00 uur
Plaats: Kantine SDS’55

Het bestuur van SDS’55 nodigt de leden van de club graag uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.

De stukken voor de vergadering:

Agenda ALV 4 oktober 2021

Verslag ALV 30 september 2019

Jaarverslag 2020-2021 secretaris en jeugdbestuur

Statuten SDS55 versie 17 augustus 2021

Het financieel verslag van de penningmeester 2020-2021 en de begroting 2021-2022 delen we tijdens de ALV uit aan de leden.