SDS’55 update corona 2 mei 2020

UPDATE 2 MEI 2020

Vanaf 29 april is het voor de jeugd voorzichtig weer toegestaan om georganiseerd en beheersbaar te gaan sporten. Kinderen t/m 12 jaar mogen van de overheid weer voetballen, waarbij ze niet per se de 1,5 meter afstand hoeven aan te houden. Voor jeugd van 13 t/m 18 jaar is dit ook toegestaan mits zij wél op 1,5 meter afstand van elkaar blijven.

Het jeugdbestuur heeft in overleg met de trainers en begeleiders een nieuw trainingsschema opgezet voor de jeugd. Hiermee houden we rekening met de randvoorwaarden. Via WhatsApp zijn de trainers, ouders en spelers geïnformeerd. Onderstaand het trainingsschema. Verder informatie van het NOC*NSF voor de sporters, ouders en de trainers

Trainingsschema
Poster sporter
Poster ouders
Poster trainers
De kantine en kleedkamers blijven nog dicht.

——————————————————————————————————————————————————————

Update 24/03/2020

Beste voetbal- en volleybalvrienden,

Niet alleen de sport is in de greep van het corona-virus. Ons hele leven is in korte tijd enorm veranderd. Anderhalve meter afstand, thuiswerken, hoesten in de elleboog en veelvuldig handen wassen is het nieuwe normaal. We zijn beperkt in onze bewegingsvrijheid en maken ons zorgen om onszelf en om anderen. Je hoort, dat mensen in je omgeving met corona te maken hebben. Het bestuur van SDS’55 wenst allereerst iedereen veel sterkte en gezondheid toe in deze onwerkelijke tijd.

Eerste berichten

Op 12 maart verschijnen de eerste nieuwsberichten op sportgebied. Alle voetbalwedstrijden tot 1 april zijn geschrapt. Een week later: de maatregelen voor sportclubs zijn verlengd tot en met 6 april 2020. Alle sportaccommodaties moeten dicht. Korte tijd daarna: de maatregelen zijn verlengd tot en met 28 april. De KNVB besluit de amateurcompetitie 2019-2020 stop te zetten en niet meer uit te spelen.

We volgen de nieuwsberichten en uiterlijk tegen 21 april horen we van de overheid hoe we verder gaan.

Activiteiten afgelast

Niet alleen het voetbal en het volleybal (in het Kulturhus) gaan niet door. Vrijwilligers van SDS’55 zijn ook bezig met organiseren van allerlei activiteiten naast het voetbal of volleybal. Veel van die (geplande) activiteiten hebben we al moeten afblazen: de klaverjasavonden in de kantine, de sportdag van 22 mei en de familiedag van 20 juni. Voor het beachvolleybal was nog geen precieze datum geprikt, maar ook dat lijkt geen doorgang te vinden.

Sportief

De KNVB heeft voor het seizoen 2019/2020 de amateur voetbalcompetitie stopgezet. Dit betekent dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen. Er is dus geen sprake van kampioenen, promotie en degradatie. Het volgende seizoen start in principe iedereen weer in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. De technische commissie/jeugdcommissie is al bezig met het nieuwe seizoen: teamindelingen, trainers en begeleiders. Een moeilijke klus in deze bijzondere tijd waar alle sportieve activiteiten stilliggen, waar je clubleden en vrijwilligers niet wekelijks persoonlijk ontmoet op en rond het sportveld.

Financiën SDS’55

SDS is een financieel gezonde club. Maar we ontkomen natuurlijk niet aan de financiële gevolgen van de corona-crisis. Vaste lasten lopen door en inkomsten vallen weg. Vooral de kantine-inkomsten spelen daarbij een belangrijke rol. De penningmeester maakt momenteel een raming van de financiële situatie voor het huidige seizoen 2019-2020.

Een andere inkomstenpost zijn de contributies van de leden. De contributie innen we via automatische incasso in november (voor het gehele lopende seizoen). Ook deze inkomsten zijn hard nodig om de vereniging draaiende te houden. We hebben nog geen vragen gekregen van leden over mogelijk terugbetalen van een deel van de contributie, omdat de sportaccommodatie momenteel gesloten is. Voor SDS’55 (en voor verenigingen in het algemeen) is terugbetalen van contributies geen optie. De vereniging vorm je met alle leden, die gezamenlijk de kosten dragen.

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar

We sluiten dit bericht af met de veelgehoorde boodschap in deze tijd: ‘Zorg goed voor jezelf en voor elkaar’. We hopen jullie -zodra het weer kan- in goede gezondheid op en rond het sportveld terug te zien.

Bestuur SDS’55

Update 24/03/2020

CORONA-MAATREGELEN VOOR HET VOETBAL ONVERANDERD

Het voetbal, zowel betaald voetbal als amateurvoetbal, steunt uiteraard de vanuit de overheid aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen.

Er heerste gisteren echter nog wel veel onduidelijkheid omtrent nieuwe maatregelen in verhouding tot sport. En hoewel sport in deze zware tijden slechts bijzaak is, willen wij wel eerst duidelijkheid hebben. Het ministerie van VWS bevestigt dat het advies van het RIVM met betrekking tot sportverenigingen ongewijzigd is gebleven, en dus loopt tot en met 6 april, en niet tot 1 juni zoals overal in eerste instantie te lezen was.

De Rijksoverheid heeft het onderstaande richting de sportwereld bevestigd:

  • Tot en met 6 april: Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn dicht;
  • Er vinden geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte;
  • Sporten in de openbare ruimte is toegestaan in een groep van maximaal 3 personen waarbij de 1,5 meter afstand in acht genomen dient te worden;
  • Op bovenstaande wordt gehandhaafd;
  • Voor de topsport wordt geen uitzondering gemaakt en gelden ook bovenstaande maatregelen;
  • Op uiterlijk 6 april wordt bezien in hoeverre deze maatregelen voor de sportwereld verlengd worden;
  • Tot 1 juni kunnen er geen congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien worden georganiseerd

<h3>Drie scenario’s</h3>
De wedstrijden en competities in de sport vallen dus nu buiten het besluit om evenementen en bijeenkomsten te verbieden tot 1 juni. Over het verdere verloop binnen de sport zal pas een besluit worden genomen in de aanloop naar 6 april. Maar op basis van het besluit van de overheid is besloten geen wedstrijden met publiek te spelen voor 1 juni. Wij volgen zoals eerder gezegd het advies van het RIVM, dat nu tot en met 6 april reikt. We begrijpen zelf ook wel dat gezien de huidige heftige omstandigheden dat waarschijnlijk niet de einddatum van het verbod op sporten bij verenigingen zal zijn, en dat we daar wel ook rekening mee moeten houden in onze scenario’s.

Drie scenario’s waar wij nu mee werken luiden als volgt:

  • De competities worden uitgespeeld voor 30 juni (tot juni zonder publiek);
  • De competities worden uitgespeeld na 30 juni* (afhankelijk uitkomsten UEFA-kalenderwerkgroep);
  • De competities worden niet uitgespeeld.

Het blijft een puzzel, en bovendien is zonder ingrijpen van de UEFA het uitspelen van de Europese nationale competities na 30 juni onmogelijk. Ook de UEFA is nog bezig met scenario’s. De uitkomsten daarvan zijn voor ons relevant omdat we als Nederlands voetbal zo veel als mogelijk eenduidig op willen trekken met de andere competities.

De komende periode blijven we in overleg met alle betrokkenen in deze en wachten we de communicatie vanuit de overheid met name in relatie tot het besluit over de sport af.

KNVB, ECV, CED

* Vooralsnog alleen betaald voetbal

Originele artikel: https://www.knvb.nl/nieuws/betaald-voetbal/competitiezaken/59717/corona-maatregelen-voor-betaald-voetbal-onveranderd

 

Update 16/03/2020

Maatregelen sportclubs zijn verlengd tot en met 6 april 2020

Vanuit de overheid zijn aanvullende maatregelen getroffen in verband met het corona-virus.
Op basis hiervan heeft de KNVB hun informatie op de website aangepast:
geen wedstrijden voorlopig tot en met 6 april, sportaccommodaties dicht en ook niet collectief trainen.
De kantine van SDS’55 blijft gesloten.
Het voorlopig stopzetten van de sportieve activiteiten geldt ook voor de volleyballers van SDS’55,
die gebruik maken van de sportzaal in het Kulturhus Wekerom.

De maatregelen hebben – niet alleen op sportief gebied-  grote gevolgen voor de maatschappij en mensen individueel.
We wensen iedereen sterkte!

Bestuur SDS’55

Link KNVB:

https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/competitiezaken/59633/geen-voetbalwedstrijden-tot-en-met-6-april

—- Oud bericht —-
De KNVB heeft besloten alle wedstrijden tot en met 31 maart niet door te laten gaan.
Ook heeft de KNVB geadviseerd om geen trainingen te houden, oefenwedstrijden of andere bijeenkomsten te organiseren.
De kantine van SDS’55 blijft gedurende deze periode gesloten.