Herman Sündermann en Klaas Oostindie in het zonnetje gezet

Op maandag 26 september jl. vond de algemene ledenvergadering van SDS’55 plaats. Tijdens deze
vergadering werd er een nogal bijzonder agendapunt toegevoegd, namelijk het voorstellen tot het
benoemen van een nieuw ‘erelid’ en ‘lid van verdienste’ van onze mooie voetbalvereniging.
Het kwam voor de meeste aanwezigen dan ook niet als verassing dat Herman Sündermann tot ‘erelid’
benoemd zou moeten worden. Uiteraard werd hier unaniem door de leden mee ingestemd en daarmee
kreeg Herman de welgemeende felicitaties en dankwoord voor alles wat hij in het verleden voor de
vereniging heeft betekend en wat hij uiteraard als zittend secretaris, in het dagelijks bestuur, nog steeds
voor het voetbal in ons dorp betekend.
Eveneens werd Klaas Oostindie voorgedragen om binnen onze vereniging toegevoegd te worden aan een
bijzondere club mensen onder de naam ‘lid van verdienste’. Uiteraard was ook hier geen enkel bezwaar
tegen. Binnen de vereniging is het natuurlijk meer dan bekend dat ook Klaas heel veel voor SDS’55 heeft
betekend. Ook de functies die Klaas heeft bekleed zijn er haast te veel om op te noemen en de laatste
jaren was hij natuurlijk één van de gezichten van het zaalvoetbaltoernooi in de Reehorst.
Helaas kon Klaas Oostindie niet bij de algemene ledenvergadering aanwezig zijn, maar inmiddels zijn ook
de felicitaties aan hem overgebracht.