In Memoriam: Bertus van Milligen

In Memoriam

Bertus van Milligen

Op woensdag 8 december 2021 kregen wij bericht, dat onze oud-voorzitter en erelid Bertus van Milligen is overleden op de leeftijd van 95 jaar. De crematie heeft in besloten kring plaatsgehad op 15 december 2021.

Bertus van Milligen is voor SDS’55 van grote waarde geweest. Hij kwam in 1964 bij de vereniging, volgde de cursus jeugdleider en kreeg de leiding over de ‘junioren-oud’ van 15 en 16 jaar. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 16 juni 1967 volgde Bertus Anton Heijting op als voorzitter. Een functie, die hij 17 jaar zou vervullen. Tijdens zijn afscheid als voorzitter in juni 1984 is er veel lof voor Bertus van Milligen. De toenmalige penningmeester Bert Top verwoordde het als volgt: ‘Een typering als manusje van alles is volgens mij onjuist. Ik zou hem liever een voorzitter van velerlei kunnen willen noemen. Van jeugdtrainer tot Sinterklaas en van kantinemedewerker tot mollenvanger. Een voorzitter als hij krijgen we niet meer’.
Ook na zijn periode als voorzitter bleef Bertus actief én betrokken bij SDS’55. Als beheerder van het clubhuis (nog 8 jaar) en als trouwe supporter van het eerste tot bijna het einde toe.

Uit de Jubileumuitgave 40 jaar SDS’55 (1995)

SDS’55 is Bertus dankbaar voor alles wat hij voor de club heeft betekend.

Bestuur en leden SDS’55