Ledenvergadering 24 september (Update)

Het bestuur van de v.v. S.D.S.’55 nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op MAANDAG 24 SEPTEMBER 2018

Aanvang: 20.30 uur in ons clubhuis op Sportpark De Beek te Wekerom.

De stukken voor de vergadering:

Agenda ALV 24 september 2018

Notulen ALV september 2017

Jaarverslag 2017-2018

Jeugdverslag 2017-2018