Notulen algemene ledenvergadering 26 september

Klik hier voor de notulen