(Update 07/10) Algemene Ledenvergadering Uitnodiging

Maandag 24 oktober 2022

Aanvang: 20:00 uur

Plaats: kantine SDS’55

Het bestuur van SDS’55 nodigt de leden graag uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.

De stukken voor de vergadering:

Link Agenda ALV

Link Verslag ALV 4 oktober 2021

Link Jaarverslag 2021/2022

Afschrift akte statutenwijziging Vereniging SDS ’55

Aanvullende stukken komen later via de website beschikbaar. Het financieel verslag van de penningmeester 2021-2022 en de begroting 2022-2023 delen we tijdens de ALV uit aan de aanwezige leden