Wie doet er mee met Walking Football?

Ben je 50+ en wil je op een rustige manier tegen een balletje trappen?
Geef je dan nu op!
De laatste tijd is er door verschillende oud spelers gevraagd of er bij SDS ’55 ook aan Walking Football
kan worden gedaan.
Als bestuur staan we hier zeker voor open, en nodigen we iedere 50+ uit om mee te doen.
Bij voldoende belangstelling wordt het mogelijk om op een rustige manier
in de avonduren of eventueel op de zaterdagmiddag rond 13.30 uur tegen een balletje te trappen.
Wil je ook meedoen dan kun je je via de mail opgeven bij:
Ab Ortse via email:
Naam:
Adres:
Geboorte datum:
Welke voorkeurs avonden:
Kun je ook zaterdagsmiddags?
Het ontstaan
Walking Football is een van oorsprong Engelse vondst. Eredivisie CV heeft in samenwerking met het Nationaal
Ouderenfonds de spelvorm naar Nederland gehaald, verder uitgewerkt en via Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s)
geïntroduceerd als OldStars. Maar niet alleen BVO’s zien de voordelen van deze voetbalvorm, ook steeds meer
amateurverenigingen starten met Walking Football.
Wat is Walking Football?
Bij deze nieuwe voetbalvorm spelen zeventallen op een kwart speelveld met en tegen andere voetballers. Er mag,
geheel zoals de naam doet vermoeden, niet gerend worden, de bal niet boven heuphoogte komen en het maken van
slidings is niet toegestaan. Deze regels zijn er om blessures te voorkomen.
Het tactisch aspect van het voetballen krijgt hierdoor een nieuwe dimensie. Het fysieke karakter van voetbal maakt
plaats voor een rustige vorm van bewegen. Middels deze voetbalvorm wordt het makkelijker om een leven lang van
voetbal te kunnen blijven genieten.
Niet alleen het voetballen staat centraal, maar juist het samenzijn en het onderhouden van sociale contacten,
bijvoorbeeld na afloop in de kantine.
Een vereniging bepaalt uiteindelijk zelf op welke manier Walking Football wordt geïntegreerd