Bestuur

Algemene Ledenvergadering 2019

Het bestuur van de v.v. S.D.S.’55 nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op MAANDAG 30 september 2019.